Претражи овај блог

понедељак, 6. април 2020.

Нова тема за 7. разред од 6. априла - Понашање људи у маси и угроженост права појединца


Понашање људи у маси и угроженост права појединцаПрочитајте текст и размислите како на вас утиче маса ученика у школи и како се понашате у маси?

Психологија масе  (франц. psychologie des foules, енгл. crowd psychology) грана је социјалне психологије која се бави изучавањем истовременог реаговања више људи на заједнички повод, односно проучавањем психолошких одлика и законитости понашања масе, као и понашањем појединца у њој.  Гомилу, односно "масу у покрету", пак "одликује велики број људи окупљен на једном месту, висока емоционалност и фокусираност на одређену идеју или особу." Примери гомиле су: скупови људи који врше политичке и сличне манифестације и демонстрације, религиозне процесије и сл. Особе у гомили имају тенденцију да веома снажно реагују на једнообразан, емоционалана и често (али не увек) ирационалан и нетолерантан начин. Односно, иако нису организовани, људи у маси међусобно непосредно комуницирају и имају склоност да деле иста осећања, уверења и мисли. Они несвесно једни друге имитирају и тако постижу висок степен униформисаности. Психолошке масе су облик колективног понашања и могу имати велики утицај на друштвене процесе (утичу на кретање јавног мњења, нарушавање јавног реда и мира, итд.).Специфичности панике у ванредним ситуацијама 

Упоредо са напретком савременог друштва у погледу материјалног благостања, демократије,политичких права и личних слобода,настају нове опасности и фактори ризика
 који изазивају страх,панику,угрожавају здравље,доводе до психолошког слома личности,а изузетно и до
губитка живота.
Стрепња,паника и угрожавање живота нису више ретки трагични лични догађаји, трагедије рођака и пријатеља,терористички напади,војне интервенције итд.,постају наша свакодневна реалност. Психологија групе је веома занимљива за изучавање. У групи захваћеној паником радикално се мења људска психа,укупно реаговање и понашање а проток менталних процеса добија своје специфичности. Главни регулатори понашања појединца и групе постају инстинкти. Сазнајни процеси, усмерени на препознавање и категоризацију света бивају знатно ослабљени, интеракција међу  људима постаје једнострана,док правила и норме губе своју регуларну функцију. 

Кључне речи: паника, група, ванредне ситуације, емоционално реаговање.

Сваки човек је у маси лишен своје индивидуалности. Он представља део масе, дели њено емотивно стање и потчињава јој своје понашање,тако да је у таквим ситуацијама најважније рационализовати и 
индивидуализовати психичко стање људи. Понашање појединаца у маси представља основни разлог намерног изазивања панике током терористичких напада. У маси је довољно да се заплаши неколико људи, чак и малом експлозијом, што изазива страх, ужас и панику која брзо савладава читаву масу. Због тога је неопходно указати људима на могућност појаве сложених ситуација и провокација у циљу минимизирања фактора изненађења.

Начини за прекид панике, су многобројни, као и узроци који је изазивају. Једна од основних метода за прекид панике је организација ефикасног руковођења, заједно са стварањем поверења према рукoводству. Насталу панику може зауставит исамо осмишљено и веома интензивно деловање које мора,макар на неколико тренутака,привући пажњу људи како би се са њима успоставио контакт и
 почело руковођење њима. Такво деловање може бити извођење химне или неке популарне мелодије, скандирање неке речи или пароле од стране групе људи, а након тога треба изрећи оштру заповест која не трпи противљење. Ове радње сувише пута успешно примењиване приликом пожара у позориштима, приликом рушења трибина на стадионима и сл. Такве радње су спречавале раздвајање група на индивидуе, пружале су им могућност да се уједине како би прекинули панику и организовали спасавање.

Нема коментара:

Постави коментар