Претражи овај блог

недеља, 12. април 2020.

Нова тема за 7. разред од 13. априла - Функционисање Народне скупштине

U ovoj lekciji se upoznajemo sa načinom funkcionisanja Narodne skupštine i nadležnostima.
Narodna skupština Republike Srbije je vrhovnо zakonodavnо telo u Republici Srbiji. Broji 250 poslanika, koji se biraju svake četiri godine na izborima. Skupština je jednodomna. Poslanici se biraju na opštim izborima, na mandat od 4 godine.

Sedište parlamenta je u Velikom domu Narodne Skupštine u Beogradu, podignutom sredinom 1930-tih godina. Ulazno stepenište od 1939. godine ukrašava par skulptura Igrali se konji vrani, kipara Tome Rosandića. 


Nadležnost i ovlašćenja Narodne skupštine

Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti, Narodna skupština:

 •  donosi i menja Ustav;
 •  odlučuje o promeni granice Republike Srbije;
 •  raspisuje republički referendum;
 •  potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja;
 •  odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje;
 •  nadzire rad službi bezbednosti;
 •  donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije;
 •  daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine;
 •  usvaja strategiju odbrane;
 •  usvaja plan razvoja i prostorni plan;
 •  usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade;
 •  daje amnestiju za krivična dela. U ostvarivanju izborne funkcije, Narodna skupština:


 •  bira Vladu;
 •  bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata;
 •  bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije;
 •  bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom i zakonom;
 •  bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera;
 •  bira i razrešava Zaštitnika građana;
 •  bira i razrešava druge funkcionere određene zakonom. 

U ostvarivanju kontrolne funkcije, Narodna skupština vrši nadzor nad radom:


 •  Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara;
 •  službi bezbednosti;
 •  guvernera Narodne banke Srbije;
 •  Zaštitnika građana;
 •  drugih organa i tela u skladu sa zakonom. U ostvarivanju predstavničke funkcije, Narodna skupština, odnosno narodni poslanici:


 •  razmatraju predstavke i predloge građana;
 •  održavaju sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine.  


Narodna skupština donosi: zakon, budžet, plan razvoja, prostorni plan, završni račun, poslovnik, strategije, deklaracije, rezolucije, preporuke, odluke, zaključke, i autentična tumačenja zakona.


Нема коментара:

Постави коментар