Претражи овај блог

недеља, 13. март 2016.

"СТОП НАСИЉУ"У нашој школи ученици седмог разреда су на часовима грађанског васпитања урадили презентацију - СТОП НАСИЉУ.
Одржали су предавање ученицима о врстама насиља и како се борити против свих врста насиља. План је да предавање одрже и за млађе ученике.


Врсте насиља:
Физичко насиље
Емоционално насиље
Вербално насиљe
Социјално насиље
Сексуално насиље и злоупотреба деце
Насиље путем нових технологија
 
  Физичко насиље је када неко повређује тело друге особе. То може бити: ударање, шутирање, гурање, дављење, чупање, затварање и закључавање, отимање и уништавање ствари, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

 
Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања.


Вербално насиље је када неко користи речи да би повредио нечија осећања. То може бити: вређање (када неко некоме каже да је глуп, ружан, назива га ружним именима), исмевање (када се неко некоме руга због висине, тежине, порекла, оцена...), омаловажавање (када неко некоме каже да не вреди, да га нико не воли...), када се неко окривљује за нешто што није урадио/ла, или му се прети. 

 
Социјално насиље (искључивање из групе и дискриминација) се дешава када се неко искључује из групних активности, оговара, када се причају лажи о некој особи, или наговарају други да се с том особом не друже. Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу. 


  Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање, ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позив и сл.;Насиље путем савремених технологија подразумева сваку комуникацијску активност сајбер технологијом (смс, ммс, фото или видео клипови, телефон, мобилни телефон, мејл, чат, скајп блог) која се може сматрати штетном за појединца, а починитељ(и) и жртва(е) су малолетници.
Интернет криминал има много облика, као нпр. слање или објављање штетних материјала о некој особи преко интернета или мобилног телефона, слање претећих или насилних порука, слање увреда путем смс-а или мејла. Насиље преко интернета односи се и на «отимање» нпр. блогова жртвама те допуњавање увредама или сексуалним садржајима.


"Насиље није решење"