Претражи овај блог

понедељак, 30. март 2020.

Нова тема за 7. разред - Приватност

Privatnost


Privatnost kao prirodno ljudsko pravo

Isto kao pravo na slobodu govora, mišljenja, izražavanja, okupljanja… Pravo na privatnost je jedno od osnovnih, neotuđivih, prirodnih ljudskih prava. To znači da se ta prava ne propisuju/uskraćuju zakonom, već ona pripadaju ljudima sama po sebi.
Niko na sme biti izvrgnut samovoljnom mešanju u njegov privatan život, porodicu, dom ili prepisku, niti napadima na njegovu čast i ugled. Svako ima pravo na zaštitu zakona protiv ovakvog mešanja ili napada. (Оpšta deklaracija o ljudskim pravima)

Šta je privatnost?

Naravno da ste više puta čuli reč privatnost, ili možda i uzrečicu „nemoj mi kršiti privatnost“, „ovo je nešto privatno“, „niko ne poštuje ničiju privatnost“ i mnoge druge. Ali šta je u stvari privatnost?
Privatnost je osnovno ljudsko pravo koja podrazumeva trajno vlasništvo pojedinca, što označava lične podatke u duhovnom, materijalnom, intelektualnom i kulturnom smislu. Ovo trajno vlasništvo ili pravo je u sustini poznato kao „ljudsko dostojanstvo“ i ako se prekrši onda se smatra kao kršenje časti ili poniženje.

U skladu sa novim Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti su na primer: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JBMG), poreski broj, broj zdravstvenog osiguranja, broj telefona, broj lične karte, pasoša, slika, video zapis osobe, tonski zapis osobe, otisci prstiju, DNK, podaci o lokaciji i kretanju, itd. Dakle, sve informacije kojima se može utvrditi identitet jednog lica, smatraju se podacima o ličnosti.

Privatnost ili tajnost?

Često, ljudi brkaju privatnost i poverljivost. Privatno je sve ono što pojedinac dobrovoljno želi da zadrži za sebe, a tajna je nešto što je pojedinac primoran da zadrži u tajnosti od drugih, nešto što će sigurno da zadrži u tajnosti.
Na primer, ako osoba govori sa lekarom, ono što se govori imeđu njih, treba da ostane poverljivo – ovaj razgovor nije tajna, ali je privatan. Ako osoba izađe na ručak sa nekom drugom osobom a ne želi reći kolegama, kada su pitali s kim si bio, to nije tajni ručak nego privatan. Ako osoba ne želi reći svoje mesečno lično primanje – to nije pitanje tajnosti nego privatna stvar.
S druge strane, tajna je kada osoba pokazuje sram, ili strahuje od posledica. To ne mora biti obavezno nezakonito.

Нема коментара:

Постави коментар